Педколектив
Виховна робота
Виховна  робота в Якушинецькому ПУСР проводиться   згідно плану роботи на навчальний рік. Робота планується   згідно десяти напрямків: громадянське виховання, родинно-сімейне, військово-патріотичне, трудове, художньо-естетичне, моральне, екологічне, формування здорового способу життя, превентивне, сприяння творчому розвитку особистості. Включає різні форми та методи виховної роботи з учнями: бесіди, розповіді, диспути, повідомлення, зустрічі, тематичні вечори.

Виховна робота з учнями розпочинається з дня прибуття учня в училище в карантинному відділенні, де педагогічними працівниками проводиться індивідуальна робота з новоприбулими учнями, вивчаються особові справи учнів. Потім цих учнів розглядають на засіданнях психологічно-педагогічної служби і намічають плани роботи з учнями з питань проведення корекційно-виховної роботи.
По виходу учнів на загін виховна робота здійснюється: на уроках теоретичного навчання - вчителями, в   позаурочний час - вихователем, під час виробничого навчання - майстрами виробничого навчання. Виховні заходи, які проводяться з учнями мають певну систему, враховують принцип послідовності, наступності, вікові та індивідуальні особливості дітей, їх інтереси та бажання. Вони є доступними, цікавими, емоційними. В процесі їх проведення проявляється в учнів творчість, самостійна ініціатива, самовираження.
Провідним напрямком виховної роботи училища є превентивне виховання, забезпечення адекватної соціальної реабілітації неповнолітніх, які вчинили протиправні дії або зловживають психоактивними речовинами.
В кінці кожного навчального року кожен працівник виховної служби (вихователь) проводить аналіз своєї діяльності. Визначається кількість випускників (учнів, у яких закінчився термін перебування в училищі), з них число яких змінило свою поведінку та стали на шлях реабілітації, та кількість учнів, які після навчання в училищі продовжували скоювати правопорушення та потрапили до місць позбавлення волі.
Дана інформація проводиться у відсотковому співвідношенні. Дає можливість вихователю здійснити самоаналіз своєї діяльності, а також можливість порівняння рівня діяльності усіх педпрацівників виховної служби училища.
Щорічно училище приймає участь в обласному конкурсі професійної майстерності, спортивних змаганнях, олімпіадах, конкурсі - огляді художньої самодіяльності серед професійно - технічних навчальних закладів Вінницької області.
Теоретичне навчання
В училищі функціонує загальноосвітня школа II - III ступенів. Школа училища працює за кабінетною системою навчання. 16 кабінетів обладнані необхідними технічними засобами і учбово-наочним приладдям, є комп'ютерний клас.
Навчання проводять висококваліфіковані педагогічні працівники:
   8 викладачів вищої категорії (3 вчителя відмінники освіти України)
   2 викладачі I категорії
   1 викладач II категорії
Вчителями розроблені матеріали для тематичних оцінювань досягнень учнів з
кожного предмета. На початку і в кінці навчального року проводяться директорські контрольні роботи з навчальних предметів. Згідно графіка проводяться "Тижні знань" з предметів. Організовано проводиться робота предметних гуртків, додаткові заняття з відстаючими учнями, індивідуальні заняття, самопідготовка.
Рівень досягнень учнів з предметів оцінюється за 12 - ти бальною системою. Організована робота по підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації учнів 9-х та 11-х класів, проведення іспитів для одержання дипломів кваліфікованого робітника.
Згідно Положення про училище соціальної реабілітації в училище направляються учні, які мають освіту від 7-11 класів, однак, направляються учні, які мають освіту 1 - 5 класів, які не вміють ні читати, ні писати. З таких учнів формуються класи вирівнювання.
Навчання в училищі проводиться державною мовою, згідно Закону.

Виробниче навчання
Професійне навчання в училищі здійснюється за навчальними планами і програмами, затвердженими управлінням освіти і науки України Вінницької облдержадміністрації і проводиться на основі поєднання навчання з систематичною участю учнів у продуктивній праці.
Виробниче навчання є основою професійної підготовки учнів і ведеться згідно "Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах", затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 року № 419, а також з урахуванням вимог нормативних та навчально-методичних документів.
Навчання учнів в училищі здійснюється за 4-ма професіями, які ліцензовані (серія АБ № 121692 від 11.02.2005 р.)
   7124.2 столяр будівельний
   7423.2 верстатник деревообробних верстатів
   7141.2 маляр
   7133.2 штукатур
   7136.2 монтажник санітарно-технічних систем та устаткування.
Термін навчання становить 1 - 2 роки.
Професійна підготовка здійснюється в навчально-виробничих майстернях, які облаштовані в 12 навчально-виробничих цехах, забезпечених необхідним технологічним обладнанням.
Навчання проводять майстри виробничого навчання: в кількості 12 чоловік.
Після кожного навчального року навчання для учнів проводиться поетапна атестація. Підсумки заносяться у спеціальну відомість і враховуються при проведенні випускних кваліфікаційних екзаменів.
Вихованці училища постійно приймають участь в конкурсах фахової майстерності учнів, які організовуються управлінням освіти.
Велика увага приділяється питанням охорони праці та техніки безпеки, що дає можливість працювати без випадків робочого травматизму на виробництві серед учнів.

Методична робота
Методична робота в училищі здійснюється згідно Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про загальну середню школу", Положенням "Про методичну роботу в професійно-технічному закладі", Статутом училища.
На початку навчального року видається наказ по училищу про склад педагогічної ради, про створення методичних комісій та призначення їх голів, складені і затверджені плани робіт педагогічної ради, методичних комісій, інструктивно - методичних комісій, перспективний план роботи училища на навчальний рік.
Педагогічний та учнівський колектив приймає участь у всіх заходах, які організовує та проводить Міністерство освіти та Управління освіти, конкурсах професійної майстерності, виставках технічної творчості, спортивних змаганнях.
Щомісячно в училищі проводяться засідання інструктивно - методичних нарад вчителів, майстрів виробничого навчання, вихователів, на яких розглядаються питання методики викладання навчальних предметів, стан введення в навчально - виховний процес нових технологій навчання та виховання, шляхи вдосконалення підготовки кваліфікованих робітників, стан вивчення індивідуальних, вікових, психологічних особливостей учнів.
Центром організації та проведення методичної роботи в училищі є методичний кабінет, який має все необхідне для підвищення професійної майстерності педпрацівників. В кабінеті проводяться конференції, семінари, підготовка до розробки відкритих заходів. Кабінет естетично оформлений, оснащений стендами, меблями, комп'ютером, в кабінеті знаходяться газети та журнали, методична література, вся плануюча навчальна документація.


Психологічна служба
Соціальне - психологічна служба Якушинецького професійного училища соціальної реабілітації ставить за мету покращення психолого - педагогічного вивчення учнів протягом всього періоду перебування в училищі, виявлення їх інтересів та нахилів, своєчасне вивчення причин відхилення у поведінці та відставання в навчанні; пошук ефективних шляхів їх подолання.
Специфіка навчального закладу закритого типу потребує поглибленої індивідуальної роботи практичного психолога по вивченню особистості учня, наданню психологічної допомоги при адаптації до режиму училища та в колективі учнів, виборі професії, корекції поведінки та особистісних орієнтирів.
Така робота починається в карантині, де знаходиться дитина до 10 діб. З новоприбулими учнями психолог проводить бесіди-знайомства, анкетування; діагностику пізнавальних процесів, темпераменту, самооцінки, акцентуації характеру.
Під керівництвом психолога педколектив вивчає документи особової справи учнів, готує первинну характеристику. На засіданні психологічної служби училища надаються рекомендації щодо реабілітації підлітка, можливі шляхи корекції, форми та методи індивідуальної роботи педагогів з учнем.
Протягом року проводиться така психодіагностика:
   - властивостей особливості учнів групи ризику;
   - рівня соціальної та психологічної адаптації;
   - міжособистісних стосунків;
   - психічних станів;
   - стану агресії та тривожності;
   - фізичного та психічного насилля;
   - професійної спрямованості учнів.
Дані психодіагностичної роботи - це важливе джерело знань підлітка, яке сприяє індивідуалізації навчання і виховання, веде до підвищення рівня профілактичної роботи в училищі з метою подолання асоціальності підлітків та попередження правопорушень.